Privacy- en cookiebeleid

Privacy- en cookiebeleid van de Grenenhoeve

Bij uw gebruik van onze website kunnen wij, De Grenenhoeve te Schoonoord,  informatie van en over u verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die u ons verstrekt bij de aanvraag van een offerte of aankoop van producten via de webshop

U leest hier o.a. hoe wij omgaan met u betreffende informatie, hoe en welke informatie wij (kunnen) verzamelen en voor welke doeleinden we die (kunnen) gebruiken. Daarnaast leest u op deze pagina informatie over hoe u inzage in uw gegevens kunt krijgen, hoe u uw gegevens kunt (laten) wijzigen of verwijderen, en wie de (mogelijke) ontvangers van deze gegevens zijn.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de verwerking van gegevens door De Grenenhoeve. De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de Grenenhoeve.

Met dit privacy- en cookiebeleid willen we u duidelijkheid geven over de manier waarop wij omgaan met uw gegevens. Heeft u hier vragen over, of over de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen van gegevens) dan kunt u die stellen per e-mail via info@meubelmakerij-grenenhoeve.nl of per post; De Grenenhoeve – Slenerweg 69 – 7848 AE Schoonoord – Nederland

Privacy

U bent niet verplicht uw persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat u online bij ons een product afneemt of offerte aanvraag indient. U hebt te allen tijde zelf de keuze of u uw persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van onze webshop en een online bestelling te doen of gebruik te maken van het offerteformulier is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk.

Enkele manieren waarop wij uw gegevens kunnen verzamelen:

Afname/levering van producten die u gekocht heeft via de webshop: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf aan ons hebt verstrekt; zoals naam, adres en woonplaats (ten behoeve van de levering), financiële gegevens zoals uw bankrekeningnummer (ten behoeve van de betaling)

Het aanmaken van een account op de website: hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die u zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt/waar u ons toegang toe hebt gegeven; zoals uw e-mailadres en (gebruikers)naam.

Het aanvragen van een offerte via onze website: hierbij wordt informatie verwerkt die u zelf via de website aan ons hebt verstrekt; zoals uw e-mailadres.

Deze gegevens lopen dus uiteen van persoonsgegevens, zoals naam, e-mailadres, adres en telefoonnummer (gegevens aan de hand waarvan u direct kan worden geïdentificeerd), tot informatie die weliswaar betrekking heeft op u, maar aan de hand waarvan u niet direct of indirect kunt worden geïdentificeerd.

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden, onder meer via onze website https://meubelmakerij-grenenhoeve.nl

1- voor de totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst.

2- om u de overeengekomen producten en/of informatie aan te bieden, te leveren en deze aan te passen aan uw behoeften en wensen.

3- om u in de gelegenheid te stellen contact op te nemen  via formulieren die aanwezig zijn op de website.

4- als het gaat om te factureren. Wanneer betaling uitblijft voor onze producten kunnen wij bijvoorbeeld de vordering in handen stellen van derden, zoals een gerechtsdeurwaarder.

5- om onze website en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te optimaliseren, te beveiligen en om fraude tegen te gaan.

6- om te voldoen aan de op ons rustende wet- en regelgeving voor het behandelen van geschillen en het laten uitvoeren van controle door overheidsinstanties.

Hierbij geldt dat niet alle gegevens altijd voor dezelfde doeleinden worden verwerkt. Sommige gegevens worden bijvoorbeeld alleen bewaard ten behoeve van de facturering of ten behoeve van het leveren van het gekochte product, terwijl andere gegevens voor het analyseren en verbeteren van het gebruik van onze website kunnen worden gebruikt. Wij bewaren uw persoonsgegevens in beginsel zolang als dat nodig is voor bovengenoemde doeleinden, of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen.

Uw adresgegevens (naam, straat, huisnummer, postcode en/of telefoonnummer) worden verstrekt aan zogenaamde bewerkers (o.a Post.nl) die in opdracht van ons, aan u, op uw verzoek producten leveren, waarbij (tenzij anders aangegeven) uw persoonsgegevens alleen zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Deze bewerkers zijn niet gerechtigd deze gegevens voor eigen doeleinden te gebruiken.

In speciale gevallen kunnen wij, zonder uw toestemming daartoe, persoonsgegevens aan derden ter beschikking stellen. Speciale gevallen zijn bijvoorbeeld rechtmatige verzoeken daartoe van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van ons netwerk te garanderen.

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u hebben vastgelegd, wilt u gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen conform de daarvoor geldende regelgeving, dan kunt u een e-mail sturen aan info@meubelmakerij-grenenhoeve.nl of via de andere contactmogelijkheden te vinden onder ‘Contact’. Zo spoedig mogelijk na ontvangst van uw verzoek daartoe zullen wij u berichten of en hoe, en zo niet waarom niet, wij uw verzoek inwilligen.

Wij handhaven te allen tijde een beveiligingsniveau bij de verwerking van persoonsgegevens dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Cookies

Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer/mobiel/tablet. Cookies kunnen uw computer of de bestanden die daar op staan niet beschadigen. Hieronder volgt een overzicht van de cookies die wij zelf kunnen gebruiken.

Aan de hand van cookies kunt u op onze website worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. Wij gebruiken cookies bijvoorbeeld om:

– bij te houden welke producten u in uw winkelwagentje hebt liggen.

– voor statistische doeleinden. Onder meer om te kunnen zien hoe vaak de website wordt bezocht, via welke website(s) bezoekers op onze website terecht zijn gekomen en welke pagina’s op de website worden bezocht. Om dit te kunnen zien maken wij gebruik van Google Analytics. Met Google is een bewerkers overkomst gesloten. De functie gegevens delen met Google is uitgezet en wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google analytics cookies.

Als u via uw browserinstellingen cookies hebt uitgeschakeld, bestaat de kans dat bepaalde functies op de website niet werken of dat u van bepaalde diensten geen gebruik kunt maken

Dit privacy- en cookiebeleid kan worden gewijzigd met name als wet en regelgeving daar aanleiding toe geven. Bekijk deze pagina daarom regelmatig om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd

Dit privacy- en cookiebeleid is laatst gewijzigd op 27 januari 2018.

Copyright 2024 De Grenenhoeve | Algemene voorwaarden |  Privacy- en cookiebeleid